top of page

COUPLES THERAPY - English

Eng flag.png

COUPLES THERAPY can deal with issues like
multi cultural marriages, childlessness, second marriages and ‘patchwork families’, psychological and physical violence, unfaithfulness, lack of interest in sex and more…
Recommended for all couples who would like to enrich their relationship and would like to learn how to deal with differences and conflicts.

Please contact me for a complimentary conversation...

 

PARTERAPI - Norsk

Norsk flagg.png

PARTERAPI kan omfatte tema som multikulturelle ekteskap, det å ikke kunne få barn, å gifte seg om igjen med barn fra før av eller psykologisk og fysisk vold. Tema som utroskap, tap av interesse I sex og mye mer…

Parterapi er egnet for par som ønsker å forbedre relasjonen og vil lære å takle forskjeller og konflikter i parforholdet.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale her...
 

Bob.Rita-Feature.Image-640x250-1.jpg
Screenshot 2020-10-27 at 13.59.54.png
Eng flag.png

I have been very inspired and motivated while learning from Rita and Robert Resnick's fantastic training sessions. GATLA is a training center dedicated to excellence in psychotherapy training. Their goal is to promote the application and development of contemporary Gestalt Therapy theory and practice.

I strongly reccomend that you see more of their work at the following website:


https://acoupleofindividuals.com/

Norsk flagg.png

Jeg har blitt veldig inspirert og motivert av å delta i Rita og Robert Resnicks fantastiske treningsarbeid. GATLA er et treningssenter dedikert til dyktighet innen psykoterapi. Målet deres er å fremme anvendelse og utvikling av moderne Gestaltterapi-teori og praksis. 

 

Jeg anbefaler på det sterkeste at du ser mer av arbeidet deres på følgende nettside:

https://acoupleofindividuals.com/

bottom of page